Varstvo pri delu

V podjetju Vodušek d.o.o. izvajamo usposabljanje iz varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti. Usposabljanje lahko poteka v živo ali preko video konferenčnega klica (Zoom, Skype, itd.) Za večja podjetja in večje skupine nas pokličite, da se dogovorimo za usposabljanje v vašem podjetju. Zakon o varnosti in zdravju pri delu delodajalcu nalaga, da mora delavca usposobiti za varno opravljanje dela. Del usposabljanja za varstvo pri delu je tudi izpit, kjer delavec dokaže, da svoje delovno mesto pozna, obvlada delovne operacije, pozna nevarnosti na delovnem mestu ter ukrepe, s katerimi se preprečuje da bi prišlo do zdravstvenih okvar, nezgod pri delu in posledično do izostankov z dela. Cilj usposabljanja za varno in zdravo delo je pridobivanje znanj, spretnosti in navad za varno opravljanje dela. Torej je treba doseči cilj, da je delavec usposobljen za varno opravljanje dela.
Scroll to Top