Pregledi verižnih dvigal in magnetnih ter ostalih prijemal za dvig in prenos pločevine

Pregled se izvede z vidnega in funkcijskega značaja, pri čemer se upošteva stanje delov, pomanjkljivosti, napake, rjavenje, obraba ali ostale spremembe, kot tudi celota oz. popolnost delov in učinkovitost ter varnost. Prav tako je pogoj za tovrstni pregled obremenitev(statični, dinamični preizkus) delovne opreme z bremenom. Pregled se izvaja najmanj enkrat letno ob normalni uporabi s strani strokovne osebe. Pregled lahko opravi samo družba z dovoljenjem za delo Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve RS ter ima ustrezno merilno in pregledno opremo za izvajanje tovrstnih pregledov.

Popravila lahko izvaja le strokovno usposobljena oseba z originalnimi rezervnimi deli.

Scroll to Top