BREMENSKE VERIGE

Pregled in vzdrževanje bremenskih verig
Verige, ki se uporabljajo pod normalnimi pogoji, moramo pregledati vsaj enkrat letno,
najmanj vsakih 6 mesecev verige, ki so:
– Pogosto obremenjene z največjo dovoljeno obremenitvijo.
– Uporabljene pri visokih temperaturah.
– Izpostavljene kemičnim in atmosferskim vplivom.
Pri pregledu ugotavljamo zunanje spremembe, ki so:
– Premer člena verige se ne sme zmanjšati za več kot 10%.
– Dolžina verige se ne sme povečati za več kot 5%.
– Dolžina posameznega člena se ne sme povečati za več kot 4%.
– Veriga ne sme imeti odrgnin in zarez.
VERIGE, PRI KATERIH SO UGOTOVLJENE NAVEDENE SPREMEMBE, IZLOCITE
IZ UPORABE

Scroll to Top