Pregledi

Podjetje Vodušek d.o.o. v skladu z  izdano odločbo številka 10200-32/2012, Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, december 2012, opravlja prve, kontrolne ter periodične preglede, kakor tudi preizkuse delovne opreme. Kot specialisti za pregledovanje bremenske in dvižne delovne opreme, preglede opravljamo v skladu z zahtevami proizvajalcev, evropske in slovenske zakonodaje ter pripadajočimi standardi na področju dvižne in bremenske delovne opreme. Na podlagi dolgoletnih izkušenj z pregledi in servisi dvižne in bremenske delovne opreme, kakor tudi z ustrezno usposobljenimi kadri svoje delo opravljamo strokovno kakovostno in s tem pripomoremo k obvladovanju pravnih podlag ter zakonskih zahtev  delodajalcev, kakor tudi pri tehničnih in drugih normativnih zahtevah s področja Varnosti in zdravja pri delu. Prav tako z našimi periodičnimi pregledi in servisi skrbimo za varnost zaposlenih v različnih delovnih organizacijah na področju celotne Slovenije.

Poudariti želimo, da naši pregledi potekajo pri naročnikih, kjer na mestu pregleda po potrebi opravimo servis bremenske delovne opreme in zamenjamo neustrezne elemente. Tako naročnikom omogočimo nemoteno delo, saj jim delovno opremo takoj vrnemo nazaj v delovni proces.

Opravljamo preglede in servise naslednje dvižne delovne opreme:

 • Bremenske verige,
 • Povezovalne verige,
 • Jeklene vrvi in priveznice,
 • Verižna dvigala,
 • Bremenske trakove,
 • Vlečne naprave,
 • Magnetna prijemala,
 • Prijemala za dvig pločevine,

Pregled in preizkus delovne opreme obsega:

 • pregled dokumentacije (ES izjave, navodila, itd.),
 • vizuelni pregled (oznake, ploščice, itd.),
 • pregled razpok materiala z magnetno preiskavo ( fero flux metoda), po potrebi natezni preizkus,
 • funkcionalni preizkus,
 • pregled in preizkus varovalnih elementov,
 • preizkus dvižnih naprav s statično in dinamično obremenitvijo,
 • izdelava zapisnika in potrdila o pregledu in preizkusu v skladu zakonodajo na področju Varnosti in zdravja pri delu.

ZAKONSKE ZAHTEVE

 • Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11);
 • Zakon o splošni varnosti proizvodov (Uradni list RS, št. 101/03);
 • Pravilnik o varnosti strojev (Uradni list RS, št. 75/08, 66/10, 17/11 – ZTZPUS-1 in 74/11);
 • Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Uradni list RS, št. 101/04 in 43/11 – ZVZD-1);
 • Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (Uradni list RS, št. 89/99, 39/05 in 43/11 – ZVZD-1);
 • Standardi: Verige: EN 818(1-7); Obesni členi: EN 1677(1-4); Povezovalne verige EN 12195-3; Jeklene vrvi: EN 12385(1-10), EN 13411(1-7), EN 133414(1-3); Tekstilni dvižni trakovi (z zanko ): EN 1492-1, (brezkončni): EN 1492-2.
 • Navodila proizvajalcev verig, obesnih členov,jeklenih vrvi, dvižnih trakov in ostale dvižne opreme.

POGOJI ZA PREGLEDOVANJE

Strokovna oseba, ki opravlja pregled mora  izpolnjaviti pogoje  za opravljanje pregledov in preizkusov delovne opreme v skladu z zakonodajo in dovoljenjem za opravljanje dejavnosti pregledovanja delovne opreme Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve RS ter ima ustrezno merilno in pregledno opremo za izvajanje tovrstnih pregledov.

Scroll to Top