Pregledi in preizkusi bremenskih verig

Bremenske verige so podvržene velikim mehanskim vplivom.

Bremenske verige so podvržene velikim mehanskim vplivom. Uporaba poškodovanih bremenskih verig lahko povzroči nevarne situacije, v najslabšem primeru tudi telesne poškodbe zaposlenih.

Pregled lahko opravi samo družba z dovoljenjem za delo Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve RS ter ima ustrezno merilno in pregledno opremo za izvajanje tovrstnih pregledov.

Pregled se opravi vizualno, z mejenjem obrabe in z ustrezno opremo za magnetno preiskavo razpok oz. deformacij bremenskih verig – Magnetna preiskava. Prav tako se po potrebi opravi še natezni preizkus v preizkusnem stroju (trgalni napravi). Pregled se nanaša na stanje posameznih sestavnih delov skopa verige(obesni obroči, povezovalni členi, kavlji in drugi kovani deli). Periodika: najmanj enkrat letno ob normalni uporabi.

Postopek pregleda z magnetnim preizkusom se opravlja tako, da se veriga skozi magnetno tuljavo, ki je priključena na magnetno napravo namagneti z ustreznim tokom, nato se potopi v kad z magnetno tekočino – fluorescenčno emulzijo. Nato opravimo pregled z ultravijolično svetlobo in tako dobimo jasno sliko tudi še tako drobnih razpok.

Pregled po metodi magnetnega preizkusa (pregled razpok v materialu) je osnova za pregled verig v skladu z zahtevami proizvajalcev.

Scroll to Top