• Bistriška cesta 28, 2319 Poljčane, SLO

Pregled se izvaja vizualno, pri čemer se ugotavlja poškodbe in obrabe ter se oceni ustreznost za varno uporabo tekstilnih bremenskih sredstev naprej.

Pregled se izvaja najmanj enkrat letno ob normalni uporabi s strani strokovne osebe.

Pregled lahko opravi samo družba z dovoljenjem za delo Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve RS ter ima ustrezno merilno in pregledno opremo za izvajanje tovrstnih pregledov.

Poškodbe tkanega roba, nosilnih šivov ali preseka za 10 %

Poškodbe zaradi vročine (trenje, sevanje itd.)

Poškodbe zaradi učinkovanja agresivnih snovi

Nastanek košar, izpad sredice.

Močne spremembe oblike zaradi pregibov, zatikov, popuščanja in nastanka košar.