• Bistriška cesta 28, 2319 Poljčane, SLO

Bremenske verige so podvržene velikim mehanskim vplivom, zato so redni pregledi delovne opreme nujni. Ob normalni uporabi so pregledi potrebni najmanj enkrat letno. Pregled lahko opravi samo družba z dovoljenjem za delo Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve RS, ki ima ustrezno merilno in pregledno opremo za izvajanje tovrstnih pregledov. Izpolnjujemo pogoje v skladu z zakonodajo in imamo dovoljenje za opravljanje dejavnosti pregledovanja delovne opreme ter smo strokovno usposobljeni. Vabljeni, da nas kontaktirate ali pošljete povpraševanje!

Pregled in preizkus delovne opreme obsega:

pregled dokumentacije (ES izjave, navodila, itd.), vizualni pregled (oznake, ploščice, itd.), pregled razpok materiala z magnetno preiskavo (fero flux metoda), po potrebi natezni preizkus, funkcionalni preizkus, pregled in preizkus varovalnih elementov, preizkus dvižnih naprav s statično in dinamično obremenitvijo, izdelava zapisnika in potrdila o pregledu in preizkusu v skladu zakonodajo na področju Varnosti in zdravja pri delu.

Novosti na področju pregleda verig in ostale dvižne tehnike

Ob pregledu delovne opreme vgradimo visokofrekvenčne mikročipe (RFID) ter s tem trajno ohranjamo vse tehnične značilnosti in podatke o delovni opremi. Prav tako vam po vgradnji mikročipa vso dokumentacijo (Zapisnike in potrdila o pregledu in preizkusu delovne opreme, ES-izjave o skladnosti, servisne zapisnike, evidenco o delovni opremi v Excelu z ID številko čipa, itd.) predamo tudi v elektronski obliki- CD, tako da lahko v vsakem trenutku najdete vse podatke in dokumente o vaši delovni opremi brez listanja in iskanja dokumentacije.

Visokofrekvenčni mikročip po vgradnji ostane trajno v delovni opremi in tako ni bojazni v primeru izgube ploščice s tehničnimi podatki. Uporaben je tudi v zelo zahtevnih pogojih, saj deluje v temperaturnem območju od – 80 ˚C do + 270 ˚C. Z vgrajenim visokofrekvenčnim čipom imate podatke in dokumentacijo o delovni opremi v vsakem trenutku na dosegu.